مشخصات فردی و زندگینامه
نام:داود
نام خانوادگی:فیرحی
پست الکترونیک:feirahi@ut.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.feirahi.ir
تخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

حجت الاسلام دکتر داود فیرحی سال 1343 در زنجان متولد شد. علوم دینی را تا پایان مقدمات در مدرسه علمیه شهرستان زنجان خواند و سپس سطح و خارج فقه و اصول را از سال 1366 تا 1380 در حوزه علمیه قم آموخت.

همزمان از سال 1366 در دانشگاه تهران در رشته کارشناسی علوم سیاسی قبول شد و این رشته را تا مقطع دکتری علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی از همین دانشگاه ادامه داد و رساله دکتر خود را با عنوان « دانش ، قدرت و مشروعیت در اسلام»  در سال 78 اخذ کرد.. این رساله که با الهام از روش شناسی فوکو و هرمنوتیک گادامر تنظیم شده است به بررسی مناسبات قدرت و دانش در دوره میانه اسلام پرداخته و چگونگی زایش دانش سیاسی دوره میانه را کاوش می کند.

 پیش از این دکتر فیرحی  در دوره کارشناسی ارشد  هم رساله  « اندیشه سیاسی شیعه در دوره قاجاریه» را نوشت . این رساله به اندیشه سیاسی فقیهان مشهور شیعه در دوره قاجار اختصاص دارد. و کوشش می کند مهمترین مکاتب فقهی-سیاسی شیعه را که در دورة قاجاریه بسط یافته و حضور خود را کماکان در تحولات مشروطه(1284/1905) و انقلاب اسلامی (1357/1979) به بعد در ایران، حفظ کرده است، تحقیق نماید.

از دکتر فیرحی تا کنون  کتاب های  « قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام»، چاپ چهارم(تهران : نشر نی،)1384،«نظام سیاسی و دولت در اسلام»، چاپ سوم،( تهران : سمت ، 1384)،« تاریخ تحول دولت در اسلام» ، در دست انتشار تدوین یا منتشر شده است و نیز30 مقاله از وی هم در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در مجلات و کنفرانسهای علمی انتشار یافته است.

[دین؛ بازیگر جهانی] [او می‌آید] [الگوی مدیریت زیبا] [خمینی(ره) تجسم زیباشناختی

   امامت شیعی] [عدالت در گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی] [وکیل ملت]

                           [تشکیل سازمان حمایت از نخبگان حوزوی]

وی از سال 1378 عضو هیأت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و دروس «اندیشه سیاسی در ایران معاصر» و « اندیشه سیاسی در اسلام معاصر» در دوره دکتری ،« فقه سیاسی» و «افکار سیاسی در ایران و اسلام» و « بنیاد گرائی و رادیکالیسم اسلامی معاصر» در دورة کارشناسی ارشد و « نظام سیاسی و دولت در اسلام» ، « تاریخ تحول دولت در جهان اسلام» و «مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام» در دوره کارشناسی. را تدریس‌کرده و می‌کند.

راهنمائی رساله های متعدد دکتری و کارشناسی ارشد در بارة اندیشه سیاسی اسلامی از دیگر فعالیت های دکتر فیرحی است.

وی همچنین سایت شخصی داردکه در آن مقالات و نوشته ها و سخنرانی هایش موجود است.