نظام سیاسی و دولت در اسلام/ گزارشی از نشست نقد کتاب
50 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ضمیمه خردنامه همشهری ) هجدهم خرداد 1384 - شماره 52 )(3 صفحه - از 6 تا 7 - از 16 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی