دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب شیعه
49 بازدید
محل نشر: شیعه شناسی » تابستان 1383 - شماره 6 » (18 صفحه - از 109 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله بر ادلّه مذهبی و دیدگاه‏های درون مذهبی شیعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادی تمرکز دارد. فقه شیعه دست کم برای تبیین رفتار سیاسی ـ دفاعی جوامع شیعی اهمیت زیادی دارد. این دستگاه فقهی ـ حقوقی هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحریم کرده است، اما عملیات شهادت‏طلبانه را ذیل مفهوم عمومی «جهاد دفاعی» قرار داده و حدود و شرایط اقدامات دفاعی مشروع را توضیح می‏دهد. با این حال، استراتژی دفاعی شیعه قیود ممنوعه مهمّی دارد: تحریم فتک و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. این مقاله با توضیح این قیود، به تبیین دیدگاه‏های فقهی شیعه پرداخته است.