اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی
43 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1381 - شماره 17 » (14 صفحه - از 13 تا 26)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه سیاسی نراقی ترکیبی از عناصر اندیشه یونانی و شرعی است. این ترکیب منظومه ویژه‏ای از اندیشه سیاسی نراقی را درمقوله‏های انسان مدنی، عدالت، طبیعت انسان، نظم اجتماعی و حاکمان مشروع شکل داده است. از دیدگاه نراقی، شریعت معیار عدالت و حکومت و فقیهان مصداق واقعی سلطان ظل اللهی هستند. این مقاله ضمن بررسی اندیشه سیاسی نراقی، با تمرکز بر مباحث فقهی نراقی در عوائد الایام، به بررسی دو قاعده فقهی «ولایت عام و گسترده فقیه» و «ولایت مقیده فقیه» می‏پردازد. واژه‏های کلیدی: انسان مدنی، عدالت، طبیعت انسان، ولایت عام، ولایت مقیده.